top of page

Môže snaha o vysokú hygienu vyústiť do vzniku alergií?

Updated: Mar 1, 2023

V moderných spoločnostiach pozorujeme jednoznačný negatívny trend čo sa týka zdravia a tým trendom je nárast rozvoja alergických reakcii. Počet alergikov sa dnes pohybuje okolo 40% z celkovej populácie a predpoklad je, že v krátkom čase bude alergiami postihnutá polovica populácie. Počet alergikov každoročne narastá.

Existuje viac vedeckých zdôvodnení, prečo môžu alergie narastať. Patrí sem aj nadmerná hygiena, ktorá sa dnes všade dodržiava a posledné 2 roky sme na nadmernú hygienu v celej spoločnosti tlačili ešte viacej. Pravdepodobne sa to odrazí na zdraví detí.


Existujú rôzne vysvetlenia prečo narastá počet alergikov. A nadmerná hygiena sem patrí.

Ľudia v snahe ochrániť svoje zdravie sa snažia rôznymi chemickými prostriedkami zničiť choroboplodné baktérie. Tie môžu byť spúšťačom infekcií, ktorých sa tak veľmi boja najmä, ak majú doma malinké deti.


Čo sa deje pri nadmernej hygiene

Pokiaľ je imunitný systém vystavený nesterilnému, na baktérie bohatému prostrediu, musí sa venovať baktériám, ktoré do tela prúdia z okolitého prostredia. Imunitný systém zaneprázdnený rôznymi baktériami (sú tam samozrejme aj infekčné patogény), má menej príležitostí na nesprávne nasmerovanie svojich reakcií v zmysle alergie.


Pozorovaním sa zistilo, že vyrastanie detí vo vidieckom prostredí má pozitívny vplyv na riziko vzniku alergií. Riziko vzniku alergií znižuje aj kontakt s domácimi zvieratami.


Dnes už však vieme, že alergické ochorenia ovplyvňuje okrem iného aj črevný mikrobióm. Mikrobióm označuje všetky mikroorganizmy žijúce v čreve. Mikrobióm je zase silne závislý od vonkajších vplyvov. Medzi životné prostredie ale musíme zaradiť aj byty/domy kde bývame. V našich domoch/bytoch strávime hodiny času a toto miesto vplýva na naše zdravie možno viac ako si dokážeme predstaviť.


Mnohé ženy sa snažia udržať svoju domácnosť čistú. A ak majú novonarodené deti, ich snaha je ešte zvyčajne vyššia. Pritom na matky sa valí kopec informácií aké nebezpečenstvo predstavujú baktérie. Milujúci rodič v snahe ochrániť svoje dieťa sa snaží mať všetko tip top. Všetko sa sterilizuje, čistí. ruky sa stále čistia hygienickými utierkami a pod. Donedávna tu boli rúška a respirátory a stále dezinfikovanie rúk.


Imunitný systém tým, že sa nedostáva do kontaktu s baktériami má čas zapodievať sa "somarinami" ako sú alergény. Veď sa len pozrite čím sa zapodievate vy, keď sa nudíte a čo z toho vzíde. Nuž, nečudo, že alergie nám utešene narastajú.


Čo s tým teraz robiť?

Dá sa domácnosť udržať čistá, ale pritom aby obsahovala primerané množstvo baktérií, ktoré síce imunitný systém môže riešiť, ale nebolo ich tak veľa, že by hrozila hygienická katastrofa?


Jednou z možností ako čistiť domácnosť je použiť prírodné čistiace prostriedky na báze probiotík!


Čistiace prostriedky, ktorých základ tvoria probiotiká sú ideálne na udržiavanie čistého prostredia a navšše naše životné prostredie osídľuju zdraviu prospešnými baktériami. Tieto baktérie sa cez kontakt s našimi rukami a cez predmenty, ktoré každý deň chytáme dostávajú do nášho tela. Pomáhajú tak nášmu zdraviu.


Dobré baktérie obsiahnuté v čistiacich prostriedkoch navyše potláčajú zlé baktérie, tie síce úplne nevymiznú z našich domácností, ale ich počet sa výrazne zmenší, čo umožní, že imunitný systém bude s nimi v kontakte, ale nebude ich toľko, aby sa v tele ocitlo také množstvo choroboplodných baktérií aby spustili zdravotné problémy. Lebo na spustenie zdravotných problémov potrebujeme aj isté množstvo choroboplodných baktérií.


Čistiace prostriedky na báze probiotík si môžete kúpiť tu:

Týmito prostriedkami môžete len jednoducho vystriekať rozprašovačom detské hračky, detskú izbu, dať tieto probiotické čistiace prostriedky do nechlórovej vody a poutierať nábytok, podlahu, vystriekať nimi koberce a pod.


Mikroveda MikroVeda HOUSE môžete pridať aj do kúpeľa pre deti čo odporúčam najmä pri problémoch s ekzémom. Pri ekzémoch je totiž narušená mikroflóra kože. A vďaka probiotickému kúpeľu sa dokáže obnovovať.


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie čo máme Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.weltfit.sk www.abczdravia.sk tel. 0911 295 859 andrej.medved9@gmail.com


354 views0 comments

コメント


bottom of page