top of page

Môže črevo spôsobiť predčasné starnutie žien? A aké to môže mať následky?

Starnutie je prirodzený proces, ktorý sa týka každého živého organizmu. Niekedy sme však svedkami predčasného starnutia. Toto platí aj pre predčasné starnutie vaječníkov.K predčasnému starnutiu vaječníkov dochádza pred starnutím iných častí tela. Nakoľko vaječníky ovplyvňujú celkové zdravie ženy, pôsobí to zároveň ako stimulátor procesu starnutia ženy. Predčasné starnutie vaječníkov zároveň prispieva k tomu, že sa zhoršuje celkové zdravie žien.


Okrem iného môže starnutie vaječníkov viesť k príznakom menopauzy ako napr.:

- neschopnosť otehotnieť napriek ovulácii - dokonca to môže viesť k celoživotnej neplodnosti (týka sa to neraz mladých žien)

- návaly tepla

- poruchy spánku

- strata záujmu o sex

- bolestivý pohlavný styk

- psychická labilita

- zhoršenie kvality kostí

- metabolické problémy

- pod.


Príčiny predčasného starnutia vaječníkov sú rôzne, okrem iného sem patrí:

- autoimunitné ochorenia

- infekcie

- chemoterapia, rádioterapia, chirurgické zákroky

- genetické faktory


Nedávno sa prišlo na to, že na zdravie vaječníkov veľmi vplýva aj črevný mikrobióm.

Črevný mikrobióm má veľký vplyv na celkové zdravie človeka. Ak sa bavíme o ženách tak sa ukazuje, že ženy by mali dbať na zdravie črevného mikrobiómu oveľa viacej, lebo črevný mikrobióm má veľký vplyv na reprodukčné zdravie žien.


Štúdie ukazujú, že narušenie črevnej mikroflóry u žien môže viesť k :

- endometrióze (Zizolfi B, Foreste V, Gallo A, Martone S, Giampaolino P, Di Spiezio SA. Endometriosis and dysbiosis: state of art. Front Endocrinol (Lausanne) (2023) 14:1140774. doi: 10.3389/fendo.2023.1140774)

- syndróme polycystických vaječníkov (Giampaolino P, Foreste V, Di Filippo C, Gallo A, Mercorio A, Serafino P, et al. Microbiome and PCOS: state-of-Art and future aspects. Int J Mol Sci (2021) 22:2048. )


Črevný mikrobióm (podľa najnovších výskumov) má vplyv aj na predčasné starnutie vaječníkov. Je to vďaka schopnosti črevnej mikroflóry regulovať pohlavné hormóny, tvoriť látky ovplyvňujúce imunitu a metabolizmus. Ukazuje sa, že bakteriálne zloženie čreva žien s predčasným starnutím vaječníkov je odlišné od bakteriálneho zloženia žien, ktoré tento problém nemajú.


Ako pokračuje výskum čreva - črevnej mikroflóry zisťujeme, že črevo má veľký vplyv na celkové zdravie človeka.


Črevný mikrobióm hrá dôležitú úlohu v:

- ľudskom raste a vývoji

- metabolizme

- imunite

- bráni premnoženie choroboplodných mikroorgranizmov

- ovplyvňuje rozmnožovanie ľudských buniek

- ovplyvňuje tvorbu krvných ciev

- ovplyvňuje tvorbu hormónov

- ovplyvňuje tvorbu látok ovplyvňujúcich nervový systém - neurotransmiterov

- ovplyvňuje energetický metabolizmus

- ovplyvňuje tvorbu vitamínov


Črevná mikroflóra má nielen rôzne účinky na črevné prostredie, ale reguluje aj iné tkanivá a orgány.


Tým, že črevo ovplyvňuje nielen imunitu o čom už pravdepodobne viete ovplyvňuje aj:

- pečeň

- obličky

- mozog

- vaječníky

- kožu


Ak sa pozriete okolo seba, vidíte že čoraz viac ľudí má problémy s imunitou, obličkami, kožou, pečeňou, nervovým systémom ale ak sa dnes bavíme o ženách tak aj s neplodnosťou, endometriózou, polycystickými vaječníkmi ale aj predčasným starnutím vaječníkov.


Čo je pre mňa zaujímavé, že drvivá väčšina žien, ktoré majú nejaké problémy a tie viac či menej súvisia s črevom, mi tvrdí, že majú zdravú stravu. Pre mňa vždy je záhadou, ako zdravá strava vedie k chorému črevu - nesprávne fungujúcemu črevnému mikrobiómu. Lebo ako vidíte, choré črevo (chorý mikrobióm), vedie k rôznym problémom, ktoré dnes ženy veľmi trápia.


Život je proces neustáleho tvorenia. Človek stále čosi tvorí. To platí aj vo vzťahu k črevnému mikrobiómu. Črevný mikrobióm nám ukazuje ako sa k nemu správame, ako ho tvoríme. Podľa výsledkov, ktoré vidíme na zdraví populácie, sa asi k nemu nesprávame priateľsky, netvoríme ho dobre. Následky sa pravdepodobne mnohým ľuďom nepáčia. Či to ľudia zmenia je len na ich rozhodnutí.


Jedným zo spôsobom ako sa starať o črevo je užívať probiotiká, prebiotiká a enzýmy podporujúce trávenie. Veľmi dobrou voľbou je napr. Mikroveda Active balace (probiotiká, enzýmy) a Akáciová vláknina (prebiotikum).


Oba tieto výrobky podporujú črevné zdravie.


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie čo máme

Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.abczdravia.sk

326 views0 comments

Comentarios


bottom of page