top of page

Vždy sa vám snažíme priniesť len tú najvyššiu kvalitu

Updated: Mar 1, 2023

Pri výrobe produktov sa snažím vždy pozrieť na to, či by som to bol ochotný zjesť sám a či by som to dal svojim deťom. Ak áno som ochotný tento produkt predávať. Ak má produkt, resp. surovina, ktorú používame aj vedecky dokázané účinky o to ľahšie je rozhodovanie

pri výbere.

Jedným z najpopulárnejších doplnkov výživy patrí kurkumín. Má mnohé pozitívne vlastnosti ako napr. protizápalové účinky, antioxidačné, viaže ťažké kovy a pod. Problémom kurkumínu je jeho zlé vstrebávanie a rýchle vylučovanie z tela von pečeňou. Toto neraz znemožňuje jeho pozitívny vplyv na organizmus a zdravie.


Tento problém, bohužiaľ, nerieši ani u ľudí populárna metóda zmiešanie kurkumínu

s piperínom (extrakt z čierneho korenia). Keďže takýto kurkumín by som ani ja sám nezjedol (piperín má aj niektoré negatívne účinky napr. potláča aktivitu detoxikačných enzýmov) a preto sme hľadali inú technológiu a oveľa účinnejšiu a dnes ju máme. Je ňou LongVida® – optimalizovaný kurkumín.


LongVida® – optimalizovaný kurkumín je zapuzdrený do malých guľôčok vyrobené

zo zdravých fosfolipidov, ktoré sa nachádzajú v každej ľudskej bunkovej stene/membráne. Takto spracovańý kurkumín je chránený pred tým aby ho pečeň vylúčila z tela von a zároveň sa dobre vstrebával cez črevo. Tým, že je kurkumín obalený fosfolipidmi, dokáže byť v tele aktívny až 24 hodín po jeho užití. (Toto sa pri technológii kurkumín + piperín dosiahnuť nedá)

Fosfolipidová metóda zabezpečuje 65-krát vyššiu vstrebateľnosť kurkumínu oproti bežnému kurkumínu. Metóda zapuzdrenia kurkumínu do fosfolipidov sa volá SLCP™ Technology a bola vyvinutá neurovedcami University of California – Los Angeles .


Do roku 2018 bolo s Longvida® - optimalizovaným kurkumínom vykonaných 19 vedeckých štúdií. Tieto štúdie ukázali, že veľká časť kurkumínu si nájde cestu do ľudského tela už od dávky 400 mg. Aj po 7 hodinách od užitia je polovica skonzumovaného kurkumínu stále aktívna a aj 24 hodín po užití Longvida® - optimalizované kurkumínu cirkuluje značné množstvo v krvnom obehu. Táto dlhá prítomnosť v tele znamená, že stačí užiť dávku optimalizovaného kurkumínu iba 1x denne.


Účinkuje v mozgu a je to vedecky dokázané.

Náš mozog je chránený pred tým, aby sa doň nedostali také látky, ktoré by ho mohli poškodiť. Táto ochrana sa volá hematoencefalická bariéra. Ani lieky ju neraz nedokážu prekonať. Longvida® - optimalizovaný kurkumín je prvá kurkumínová receptúra ​​schopná prejsť hematoencefalickou bariérou a je to potvrdené štúdiou (Gota et al., 2010).

Longvida® chráni pred Alzheimerovou chorobou znížením hladín beta-amyloidu v plazme, čím eliminuje vysoké hladiny, ktoré môžu vytvárať povlaky. Tieto usadeniny v mozgu

a krvných cievach sú spojené s demenciou (DiSilvestro et al., 2012).


U zdravých dospelých sa dokázalo že už za jednu hodinu po užití LongVida® – optimalizovaného kurkumínu dochádza ku zlepšeniu nálady kognitívnych schopností (Cox KH et al. J Psychopharmacol. 2015 May. 29(5): 642-651. doi: 10.1177/0269881114552744)


Kognitívne funkcie - schopnosti sú vnímanie, pozornosť, pamäť, učenie, myslenie, rozhodovanie a jazyk. Kognitívne schopnosti potrebujeme na vykonávanie akejkoľvek úlohy. Kognitívne funkcie sú dôležité pre uvedomovanie si, narábanie s informáciami, pamäť

a uvažovanie.


Štúdie s LongVida® – optimalizovaným kurkumínom dokázali :

- 25% zlepšenie pracovnej pamäte v porovnaní s placebom (placebo je neúčinná dávka)

pri užití dennej dávky 400 mg Longvida® . (Cox et al., 2015)

- 15% zníženie únavy v porovnaní s placebom (Scholey et al. 13th European Nutrition Conference: European Perspectives (FENS). Dublin, Ireland; 2019: P3-01-02)

- o 75% sa zvýšila hladina katalázy . (DiSilvestro RA et al. Nutr J. 2012 Sep 26. 11(79).) Kataláza je enzým, ktorý zabezpečuje antioxidačnú ochranu.


Mozog je mimoriadne citlivý na oxidačný stres. Oxidačný stresom označujeme proces, pri ktorom dochádza k poškodeniu buniek voľnými radikálmi. Antioxidačné enzýmy odstraňujú voľné radikály a tých chránia bunky pred poškodením

Longvida® - optimalizovaný kurkumín od značky Medveď natural je voľbou pre kvalitu.

LongVida® – optimalizovaný kurkumín si môžete zakúpiť tu LongVida® optimalizovaný kurkumín 60 kapsúl (abczdravia.sk)


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie čo máme Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.weltfit.sk www.abczdravia.sk tel. 0911 295 859 andrej.medved9@gmail.com


198 views0 comments

Comments


bottom of page