top of page

Takto vznikajú obličkové kamene a vy sa bojíte vitamínu C.

Dnes budem písať znova o mojej obľúbenej téme a to o mitochondriách. Presnejšie ako sa mitochondrie podieľajú na tvorbe obličkových kameňov.
Vo všeobecnosti sú mitochondrie hlavným tvorcom bunkovej energie v ľudských bunkách. Mitochondrie a hlavne ak sa narušia, sa podieľajú na vzniku mnohých zdravotných problémov.


Narušenie mitochondrií sa nazýva mitochondriálna dysfunkcia a môže viesť k rozvoju rôznych chorôb a metabolických porúch ako napr.:

  • diabetes ( Forbes a Thorburn, 2018 ; Ducasa et al., 2019)

  • obezita ( Song a kol., 2017 ; Schottl a kol., 2020 )

  • starnutie ( Wojtovich a kol., 2012 ; Giorgi a kol., 2018 ; Jang a kol., 2018 ; Son a Lee, 2019 )

  • rakovina ( Anderson a kol., 2018 ; Neagu a kol., 2019 ; Missiroli a kol., 2020 )

  • myopatie (nervovo svalové ochorenie) ( Walters a kol., 2012 ; Apostolopoulou a kol., 2015 )

  • neurodegeneratívne poruchy ( Muller 2018. ; Rango a Bresolin, 2018 ; Takahashi a Takahashi, 2019)

  • a pod.

Je zaujímavé, že tvorba obličkových kameňov priamo alebo nepriamo súvisí s mitochondriálnou dysfunkciou ( Cao a kol., 2004 ; Williams a kol., 2016 ; Patel a kol., 2018 ; Dominguez-Gutierrez a kol., 2020 ). Toto bude pre ľudí šokom, nakoľko mnohí ľudia sa pri tomto probléme boja vitamínu C.


A ako sa to udeje?


Mitochondrie sú kľúčovou časťou buniek , ktorá hrá rozhodujúcu úlohu pri výrobe energie ale aj pri:


  • oxidačnom strese

  • ovplyvňuje rovnováhu vápnika

  • ovplyvňuje aj bunkovú smrť


Ukázalo sa tvorba obličkových kameňov a najmä tvorba oxalátu vápenatého, ktorý je najčastejšou príčinou tvorby obličkových kameňov, súvisí s oxidačným stresom (poškodenie mitochondrii je zdrojom oxidačného stresu) a zápalom/poranením tkaniva (poškodenie mitochondrií je aj zdrojom zápalu).


Nedávne dôkazy preukázali zapojenie mitochondriálnej dysfunkcie do tvorby kryštálov oxalátu vápenatého ako aj do tvorby Randallových plakov, čo sú všetky základné mechanizmy tvorby obličkových kameňov. Obličky sú pritom po srdci druhým orgánom, ktorý obsahuje najväčší počet mitochondrií na bunku ( Wang et al., 2010 ; Forbes, 2016 ).


Ako som písal poškodenie mitochondrii vedie k oxidačnému stresu. Ten vedie k tvorbe kryštálov oxalátu vápenatého (obličkové kamene). Zároveň sa zistilo, že kryštály oxalátu vápenatého vyvolávajú oxidačný stres v obličkových bunkách, čo vedie k mitochondriálnej dysfunkcii a poškodeniu obličkových buniek ( Khan, 2013 , 2014 ). Takto sa ľudia s obličkovými kameňmi ocitajú v začarovanom kruhu poškodzovania mitochondrií a aj obličiek.


Ak ste dobre čítali a pochopili tento článok, mitochondrie sú veľmi dôležité pre správne fungovanie obličiek. Ak sa mitochondrie narušia, obličky majú problém. A celé telo tiež. Nakoľko sú obličky kľúčové pre vylučovanie nepotrebných látok, ale aj pre spätné vstrebávanie pre telo potrebných látok.


Na základe vyššie uvedených mechanizmov vzniku obličkových kameňov môže byť obnova mitochondriálnych funkcií pomocou prírodných látok účinným prístupom k prevencii tvorby nových alebo vracajúcich sa obličkových kameňov.


Pre mitochondrie je veľmi prospešný kurkumín. Podporuje tvorbu zdravých mitochondrií a chráni mitochondrie pred poškodením. To iste platí aj pre horčík, ktorý je pre mitochondrie kľúčový.


Vysokohodnotný kurkumín s vynikajúcim vstrebávaním spolu s vysoko hodnotným horčíkom si teraz v akcii môžete kúpiť tu:

Nielen vaše obličky budú profitovať z ich užívania.


O mitochondriách som písal viacej článkov a môžete si ich prečítať tuZdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie čo máme.

Andrej Medveď a jeho team


403 views0 comments

Comments


bottom of page