top of page

Prečo sme tu toľko toho mali a prečo nás to ešte čaká?

Updated: Oct 4, 2022

Všimli ste si, že napriek tomu, že bolo leto, mali sme tu koronu, vírusové infekcie postihujúce tráviaci trak a pod.? V podstate toto leto by sa dalo charakterizovať aj tým, že bolo neskutočne veľa vírusových infekcií. Prečo sa to všetko stalo?

Zvyčajne veríme tomu, že vyššia teplota je spojená s ústupom vírusových infekcií. Nie vždy však je tomu tak. Ak sa pozriete na tropické oblasti aj tam prebiehajú mnohé vírusové infekcie napriek vyššej teplote v danej klimatickej oblasti.


Vysoké teploty, ako sme zažívali cez toto leto a prudké zmeny teplôt čo nás čaká teraz, studené rána a horúce poludnie a chladný večer, je jedným z faktorov, ktoré zvyšujú riziko nakazenia vírusom a vznikom vírusovej infekcie. Vysoké teploty, ale aj prudké striedanie teplôt majú totiž vplyv na protivírusovú obranu, kde rozhodujúcu úlohu hrajú plazmatocitoidné dendritické bunky (v skratke pDC).


Plazmatocitoidné dendritické bunky (v skratke pDC) sú bunky vrodeného imunitného systému, ktoré tvoria látky brániace v množení vírusov a chrániace bunky pred napadnutím vírusmi. Plazmatocitoidné dendritické bunky (v skratke pDC) sú kľúčovými bunkami imunitného systému zodpovednými za ochranu tela pred vírusmi.


V modeli na myšiach sa výskumom dokázalo, že tepelný stres (ten sme prežili v lete a bude aj teraz pri prudkom striedaní teplôt) spôsobuje zníženie aktivity plazmatocitoidných dendritických buniek v skratke pDC.


Keď sa myšiam podával IMMUSE® už počas dvoch týždňov došlo k zvýšenej aktivite pDC v podmienkach tepelného stresu! To viedlo k lepšej ochrane pred vírusovými infekciami. Malá aktivita plazmatocitoidných dendritických buniek (v skratke pDC) totiž môže zvýšiť riziko vzniku vírusovej infekcie v horúcich obdobiach a obdobiach tepelného stresu.


Ako vidíte aj to, že sa klíma mení (otepľuje sa) neznamená to, že budeme v bezpečí pred vírusmi, ale skôr v nebezpečí, lebo vysoké teploty a prudké zmeny teplôt vytvárajú predpoklad na oslabenie protivírusovej obrany cez oslabenie dozrievania plazmatocitoidných dendritickćh buniek (v skratke pDC), ktoré sú zodpovedné za tvorbu látok, "držiacich vírusy na uzde".


Ako som už vo svojich predchádzajúcich článkoch spomínal, doteraz sme nepoznali účinný a bezpečný spôsob ako ovplyvniť plazmatocitoidné dendritické bunky (v skratke pDC), ktoré sú zodpovedné za protivírusovú obranu. Až kým neprišiel objav japonskej firmy Kirin.


Tá objavila probiotickú baktériu Lactoccocus lactis kmeň Plasma, ktorú nájdete v IMMUSE® . Vedeckými štúdiami nielen na myšiach ale aj ľuďoch sa dokázalo, že Lactoccocus lactis kmeň Plasma bezpečne ovplyvňuje Plazmatocitoidné dendritické bunky (v skratke pDC), ktoré sú generálom našej imunity a chránia nás pred vírusmi.


IMMUSE® je bezpečná a klinicky overená látka, ktorá dokázateľne podporuje imunitu v boji s vírusmi. IMMUSE® si môžete kúpiť tu IMMUSE® 30 kapsúl (abczdravia.sk).


Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.weltfit.sk www.abczdravia.sk tel. 0911 295 859 andrej.medved9@gmail.com

159 views0 comments

Comments


bottom of page