top of page

Poznáte významného generála svojej imunity?

Updated: Oct 4, 2022

Každá armáda sa skladá z vojakov. Každý vojak má v armáde nejakú úlohu, ale najdôležitejšiu rozhodovaciu úlohu má generál. Generál vydáva rozkazy a riadi boje. Generálov je v armáde málo, ale bez nich je armáda stratená a ak je zle riadená zlými rozkazmi, armáda prehráva bitky. Ak generál riadi armádu správne, armáda bitky vyhráva. Presne takto isto je to aj v našej imunite.

Naša imunita je armáda rôznych buniek imunitného systému. Úlohou armády imunitných buniek je bojovať s narušiteľmi (baktérie, vírusy, plesne, parazity ). Tieto bitky prebiehajú v tele stále, lebo sme neustále vystavení patogénom. A ako armáda tak aj imunita potrebuje byť riadená svojim generálom. Kto to ale je?


Tým generálom je plazmacytoidná dendritická bunka v skratke pDC. Túto skratku pre plazmacytoidné dendritické bunky - pDC budem v texte používať.


Plazmacytoidné dendritické bunky ( pDC) patria k vrodenému imunitnému systému a sú veľmi vzácne. Je ich pomerne málo oproti iným bunkám imunitného systému. Napriek tomu, že je plazmacytoidných dendritických buniek ( pDC) málo, majú veľký vplyv na vývoj imunitnej odpovede na infekciu. Napr. zlá funkcia týchto buniek je zodpovedná za vysokú vírusovú záťaž u ľudí s HIV a umožňuje, aby sa u HIV pozitívnych ľudí rozvíjali rôzne iné infekcie.


Medzi najdôležitejšie vlastnosti pDC patrí, že dokážu vytvárať interferóny typu I. Interferóny typu I. sú bielkoviny a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvládaní vírusových infekcií , najmä v akútnej fáze. pDC ich dokážu vyrobiť 100 - 1 000 násobne viac ako iné bunky imunitného systému. Toto je pre odolnosť voči infekciám rozhodujúce.


pDC zároveň aktivujú aj ďalšie bunky imunitného systému (armádu bojovníkov) aby sa do boja s infekciou zapojili všetky zložky imunity. pDC aktivujú:


- prirodzené zabíjačské bunky (NK bunky), ktoré napr. zabíjajú vírusmi napadnuté bunky ale aj rakovinové bunky

- aktivujú cytotoxické T bunky, ktoré zabezpečujú ochranu pred vnútrobunkovými patogénmi ako chlamýdie, borélie, vírusy a pod. a dokážu zabezpečiť cez usmrcovanie napadnutých buniek aby sa infekcia neprenášala ďalej. Toto je napr. dôležité ak sa borélie ukryjú v iných bunkách imunitného systému a borélie tam nedokážu zlikvidovať ani antibiotiká

- aktivujú B bunky, ktoré tvoria protilátky proti patogénom

- aktivujú TH1 pomocné lymfocyty (patria k adaptívnej imunite) ktoré sú potrebné na boj s vírusmi, baktériami, plesňami


V roku 2012 Tel a spol. uviedli, že pDC dokonca môžu tiež priamo zabíjať nádorové bunky.

Ako vidíte plazmacytoidné dendritické bunky ( pDC) sú pre správnu obranu pred infekciami a tým aj chorobami veľmi dôležité. Problém bolo ako ich ovplyvňovať efektívne a zároveň bezpečne.

Roky výskumu viedli k tomu, že bola odhalená probiotická baktéria, ktorá to ako jediná (podľa doterajších vedomostí a výskumov) dokáže. Tou probiotickou baktériou je Lactoccocus lactis kmeň Plasma. A keďže to objavili v špičkovej firme, urobili na to výskym a klinické štúdie. Celkovo sa na ľuďoch a zvieratách uskutočnilo 29 štúdii (14 na ľuďoch) vrátane 2 štúdií na skúmanie bezpečnosti!


Pre toto náš výrobok IMMUSE® obsahuje len jeden typ baktérie, ktorý je usmrtený teplom a tým je Lactoccocus lactis kmeň Plasma. Iné probiotické baktérie podľa doterajších výskumov nedokážu efektívne ovplyvňovať pDC bunky, ktoré sú generálom imunity.

IMMUSE® s vedecky dokázanými účinkami na imunitu si môžete kúpiť tu IMMUSE® 30 kapsúl (abczdravia.sk).


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie čo máme Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.weltfit.sk www.abczdravia.sk tel. 0911 295 859 andrej.medved9@gmail.com

260 views0 comments

Comments


bottom of page