top of page

Mitochondrie - elektrárne energie

Updated: 5 days ago

Dosť často spomínam vo svojich článkoch mitochondrie. Mitochondrie sú malé časti, pôvodom baktérie, ktoré vyrábajú pre bunku energiu, podieľajú sa tvorbe hormónov, bielkovín a keď sa poškodia sú zdrojom zápalov v tele. Toto sú veci čo ste možno o mitochondriách netušili."Zrelé vajíčka majú cca 100 000 – 600 000 mitochondrií. Majú teda najvyššiu hustotu michtochondrií zo všetkých buniek v tele. Pred oplodnením sú mitochondrie v kľudovom stave, aby bezprostredne po oplodnení pokryli vysoké energetické nároky rýchlo rastúcich buniek." Ak má matka poškodené mitochondrie (napr. žena s nízkym tlakom okolo 90/60) tipnite si, aké bude mať jej vajíčko mitochondrie a aké mitochondrie bude mať jej dieťa?

Toto je pomerne nový objav o ktorom som netušil.

"Mitochondrie sa však nenachádzajú len vo vnútri buniek. V krvnej plazme je tiež veľa mitochondrií bez buniek. Nedávno bolo prvýkrát dokázané, že v 1 ml krvnej plazmy zdravých ľudí sa nachádza 200 000 až 3,7 milióna mitochondrií. " a bol komentovaný autorom nasledovne "Tento fakt len ​​dáva tušiť, aký obrovský rozsah môže mať narušenie mitochondriálnej funkcie na ľudský organizmus a imunitný metabolizmus."


S prianím pevného zdravia pre vás pripravil Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.weltfit.sk www.abczdravia.sk www.medvednatural.sk tel. 0911 295 859 andrej@andrejmedved.sk

212 views0 comments
bottom of page