top of page

Lepšie pochopenie vedie k lepšiemu riešeniu problémov

Updated: Mar 1, 2023

V poslednom období sa nám tu roztrhlo vrece s chronickými zápalovými ochoreniami. Patria k nim rôzne ochorenia čreva ako ulcerózna kolitída, crohnova choroba, zápalové ochorenia kĺbov ako napr. reumatoidná artritída alebo neurologické ochorenia ako napr. skleróza multiplex a pod.. Ak sa pozrieme na tieto ochorenia zistíme, že zápalový proces je

pri týchto ochoreniach neustále udržiavaný pri živote a nevie sa ukončiť.

Poďme sa teda trochu pozrieť na zápal

Aby bol človek zdravý je nutné zápal nielen začať (zápal potrebujeme na to aby sme sa vedeli vysporiadať s choroboplodnými baktériami, vírusmi, plesňami), ale aj ukončiť. Ak sa zápal neukončí dokáže poškodzovať telo, čo vidíme pri chronických zápalových ochoreniach.


Zápaly sa dokážu v tele aktivovať rôznymi cestami. Napr. vírusmi, baktériami, plesňami, ale aj cez kontakt s mnohými chemikáliami, ťažkými kovmi, stresom a podobne. Ak sa zápal aktivuje, uvoľňujú sa pritom poslovia zápalu. Volajú sa prozápalové cytokíny.


Aby ste lepšie pochopili čo sa deje pri zápale, predstavte si zápal na nasrdenosť, hnev. Existujú stavy a to sme asi zažili všetci, kedy vás niečo alebo niekto nasrdí. Začne to vo vás vrieť. A prozápalové cytokíny pri zápale sú ako slová, ktoré počujete od kolegu, politika, manžela, detí, ktoré vám tak lezú na nervy, že vás ide roztrhnúť od zlosti a hnevu. Udržujú vás v tom stave hnevu, nasrdenosti. Pokiaľ ich budete počuť a budete s nimi v kontakte, váš stav sa nezmení. Čiže pokiaľ sa budú tvoriť prozápalové cytokíny, zápal bude pokračovať

a poškodzovať telo, zdravie.


Existujú aj cytokíny s opačným účinkom ako majú prozápalové cytokíny. Volajú sa protizápalové cytokíny. Tie majú za úlohu utlmovať zápal. Vrátim sa znova k nasrdenosti a hnevu. Protizápalové cytokíny pôsobia tak, ako keď pri hneve a nasrdenosti niekto pustí relaxačnú hudbu, povie vám slová pochopenia a tieto slová a relaxačná hudba časom vedú k zmene vášho stavu do normálu. Hnev a nasrdenosť odozneje a vy sa znova cítite dobre.

Pri chronickom zápale sa teda nadmerne tvoria prozápalové cytokíny a nedostatočne protizápalové cytokíny. Toto je jeden z dôvodov prečo sa zápal nevie ukončiť.

Čo s tým môžeme robiť?


V niekoľkých štúdiách na zvieratách sa dokázalo, že kurkumín dokázal znížiť hladiny prozápalových cytokínov pri neurologických ochoreniach a zároveň zvýšiť hladiny protizápalových cytokínov v centrálnom nervovom systéme a v lymfatických orgánoch. Tieto výsledky ukazujú na terapeutický potenciál kurkumínu pri skleróze multiplex a iných neurodegeneratívnych ochoreniach, ktoré sú na vzostupe.


Zápalové problémy v centrálnom nervovom systéme (mozgu) vyvolávajú aj problémy

s pamäťou, pozornosťou, koncentráciou či učením. A tieto zápaly ešte nutne nemusia byť definované ako skleróza multiplex či parkinson. Ale tvoria sa tam prozápalové cytokíny. Preto dnes vidíme, že spomínané problémy s pamäťou, koncentráciou či pozornosťou tiež pribúdajú.


Náš mozog je chránený pred tým, aby sa doň nedostali mnohé látky, ktoré by ho mohli poškodiť. Táto ochrana sa volá hematoencefalická bariéra. Ani lieky ju neraz nedokážu prekonať. Longvida® - optimalizovaný kurkumín je prvá kurkumínová receptúra ​​schopná prejsť hematoencefalickou bariérou a je to potvrdené aj štúdiou (Gota et al., 2010).


Štúdie s LongVida® – optimalizovaným kurkumínom dokázali: - 25% zlepšenie pracovnej pamäte v porovnaní s placebom (placebo je neúčinná dávka)

pri užití dennej dávky 400 mg Longvida® . (Cox et al., 2015) - 15% zníženie únavy v porovnaní s placebom (Scholey et al. 13th European Nutrition Conference: European Perspectives (FENS). Dublin, Ireland; 2019: P3-01-02) - o 75% sa zvýšila hladina katalázy . (DiSilvestro RA et al. Nutr J. 2012 Sep 26. 11(79).)

Kataláza je enzým, ktorý zabezpečuje antioxidačnú ochranu a chráni aj nervové bunky

pred poškodenímZdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie čo máme Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.weltfit.sk www.abczdravia.sk tel. 0911 295 859 andrej.medved9@gmail.com


194 views0 comments

Comentarios


bottom of page