top of page

Detoxikácia - slovo jednými tak milované a inými nenávidené.

Updated: Jul 26, 2023

Ako podporiť detoxikáciu organizmu a chrániť sa tak pred chorobami?

Detoxikácia - slovo jednými tak milované a inými nenávidené.

Slovo detoxikácia má grécko-latinský pôvod a označuje odstraňovanie škodlivých, jedovatých látok alebo znižovanie ich jedovatosti. Detoxikácia je pre bežných ľudí populárna najmä na jar, kedy sa ľudia chcú zbavovať jedovatých látok, toxínov.


Detoxikácia je ale proces, ktorý v tele prebieha neustále. Preto asi lekári a lovci šarlatánov penia keď počujú tento výraz.


Ľudské telo je vplyvu toxínov vystavované neustále. Život moderného človeka je "nabitý" rôznymi chemickými látkami, ktoré sú zväčša vyrobené človekom. Tieto látky sa vyrábajú chemicky a nazývajú sa xenobiotiká. Príkladmi sú: - pesticídy - farbivá - rozpúšťadlá - polycyklické aromatické uhľovodíky - polychlórované bifenyly - zmäkčovadlá - látky vznikajúce pri fajčení - konzervačné látky - zvýrazňovače chuti v potravinách - farmakologické látky v liekoch - ťažké kovy ako arzén, kadmium, olovo, ortuť a pod.


Všetky tieto spomenuté látky sú pre ľudský organizmus cudzie a preto predstavujú veľkú záťaž pre metabolizmus. Toxický účinok vyššie spomenutých látok na organizmus na organizmus závisí od rôznych faktorov ako napr.: - od ich vstrebávania najmä v čreve, keďže sa do tela dostávajú najmä cez črevo - od prítomnosť iných látok, ktoré môžu zvyšovať toxicitu, škodlivosť týchto jedovatých látok - od schopnosti organizmu odstrániť ich


Prečo sú toxíny škodlivé?

Toxíny dokážu spúšťať zápaly a podporovať vznik chorôb a zhoršovať priebeh existujúcich ochorení, dokážu poškodzovať enzým, brániť vstrebávaniu minerálov a pod. Bohužiaľ, naša ambulantná medicína ich vplyvu na zdravie nevenuje takmer žiadnu pozornosť.


Pritom mnohé z toxínov poškodzujú tráviaci systém, nervový systém, pečeň, imunitu a pozrite sa okolo seba aké problémy dnes ľudia majú. Hlavne tráviace, poruchy imunity ako alergie, autoimunita, chronické zápaly či zlá odolnosť voči infekciám, psychiatrické ochorenia, neurodegeneratívne, poruchy pozornosti a koncentrácie, tetánie a pod.


Dnes sa zameriam na to, ako zamedziť vstupu týchto jedovatých látok do tela.

Ako asi viete miesto, kde sa najviac toxínov dostáva do tela je naše črevo. Mnohé jedovaté látky, pravdepodne väčšina z nich sa dostáva do tela cez potravu a črevo. Mnohé jedovaté látky nachádzajúce sa v ovzduší sa tiež zmiešaním so slinami dokáže dostávať do čreva.


Aby sme sa vyhli prieniku mnohých jedovatých látok z čreva do tela, musíme mať v poriadku vrstvu hlienu - mucínu, ktorý leží na našich slizniciach a chráni ich.


Vrstva mucínu nielenže chráni črevnú sliznicu pred poškodením a zápalmi, ale má dobrú schopnosť viazať na seba ťažké kovy. Mucín napr. dokáže zachytiť až 70 % metylortuti (nachádza sa napr. v rybách či morských plodoch) ako aj 40 % anorganickej ortuti (Väzquez et. al, 2013). Mucínová vrstva hrá dôležitú úlohu pri ochrane pred systémovým vstrebávaním mnohých toxínov, ktoré chtiac-nechtiac prijímame.


Na dobrú tvorbu mucínu je potrebné aby sme mali v čreve dostatočne zastúpenú baktériu, ktorá sa volá Akkermansia muciniphila. Tá je dôležitá preto, aby sa črevnými bunkami tvorilo dostatok mucínu. Bez tejto baktérie to možné nie je. Akkermansia muciniphila podporuje aj vylučovanie olova stolicou pri modeloch na myšiach a znižuje príjem olova krvou (Zhai et al, 2020).


Ako vidíte dnes sa neviete vyhnúť príjmu toxínov či cez vzduch či cez potravu alebo vodou. Čo však vieme urobiť, je starať sa napr. o to, aby sme mali v poriadku vrstvu mucínu a zabezpečiť si dostatok Akkermanse muciniphily v čreve, ktorá podporuje tvorbu mucínu.


A ako to vieme urobiť? Klinickými štúdiami sa dokázalo, že 600mg patentovaného extraktu z plodov bazy čiernej dokázateľne zvyšuje množstvo baktérie Akkermansia muciniphila, ktorá je rozhodujúcou baktériou pre tvorbu mucínu v našom čreve.


Spomenutý patentovaný extrakt z plodov čiernej bazy si môžete kúpiť tu Extrakt z plodov bazy čiernej (abczdravia.sk).


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie čo máme Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.weltfit.sk www.abczdravia.sk andrej.medved9@gmail.com

270 views0 comments

Commentaires


bottom of page