top of page

Chráňte svoju imunitu! Ak to neurobíte môže to mať pre vás takéto následky.

Updated: Jul 4, 2023

Aby sme pochopili imunitu, ako pracuje a aké následky to má na naše zdravie, potrebujeme okrem iného pochopiť čo sú to cytokíny a ako fungujú. Kedysi som vám písal, že imunita tvorí látky, ktoré ovplyvňujú priebeh imunitných reakcií a aj zápaly. Imunitné reakcie sú ovplyvňované malými bielkovinami tvorenými bunkami imunitného systému.

Chráňte svoju imunitu! Ak to neurobíte môže to mať pre vás takéto následky. Aby sme pochopili imunitu, ako pracuje a aké následky to má na naše zdravie, potrebujeme okrem iného  pochopiť čo sú to cytokíny a ako fungujú. Kedysi som vám písal, že imunita tvorí látky, ktoré ovplyvňujú priebeh imunitných reakcií a aj zápaly. Imunitné reakcie sú ovplyvňované malými bielkovinami tvorenými bunkami imunitného systému.

Imunitné bunky tvoria: - zápal podporujúce bielkoviny, ktoré sa volajú prozápalové cytokíny - zápal tlmiace bielkoviny, ktoré sa volajú protizápalové cytokíny

Oba druhy cytokínov sa tvoria preto, lebo úloha imunity je zápal spustiť ako aj zápal ukončiť.

Medzi najznámejšie prozápalové cytokíny patria cytokíny, ktoré označujeme TNF-alfa, IL-1 (interleukín - 1) , IL- 6 (interleukín - 6) a IFN-gama (Interferón gama). Viac si o nich môžete prečítať tu - Napriek génom dokážete veľmi veľa vecí ovplyvniť aj vy! (andrejmedved.sk).


K protizápalovým cytokínom patrí najmä Interleukín 10 v skratke ho označujeme IL-10.

Ak je človek napadnutý nejakým patogénom prozápalové cytokíny zabezpečujú aby imunita zničila tak samotný patogén, ako aj bunky, ktoré boli patogénom napadnuté a poškodené.

Protizápalové cytokíny áno, napr. IL-10 zase zabezpečia aby zápal odznel a neprešiel do chronicity a autoimunity.


Dnes vidíme, že najmä deti, chytia nejakú infekciu, naštartuje sa zápal (tým aj tvorba prozápalových cytokínov) a imunita nemá silu zápal ukončiť. Tvorba protizápalových cytokínov ako napr. IL - 10 je nedostatočná . Protizápalová imunita je slabá!


Chronicky prebiehajúci zápal, ktorý je spustený patogénmi prebieha často na slizniciach, lebo sliznice sú miestom prvého kontaktu patogénu s telom. Preto je imunitná reakcia na sliznici spojený s tvorbou hlienu, dráždením na kašeľ a pod.


Ako teda zabezpečiť to, aby telo na jednej strane vedelo rýchlo útočiť na patogény, ktoré sa dostávajú do styky so sliznicou ale zároveň aby sa sliznica chránila pred chronickým zápalom a nepríjemným prejavom z neukončeného zápalu podobe kašľa či hlienov?


V tomto vám môžu pomôcť antokyány z plodov bazy čiernej. Antokyány z plodov bazy čiernej majú výrazný vplyv na imunitu a to cez znižovanie patogénnych záťaží napr. v dýchacích cestách, ale zároveň podporujú tvorbu zápal ukončujúcich cytokínov ako napr. tvorbu protizápalového cytokínu IL-10.


Antokyány z plodov bazy čiernej regulujú zápal podporujúce cytokíny TNF-alfa, IFN-gama (Interferón gama) čím bránia rozvoju chronicity a autoimunity ale dovoľujú, aby imunitná reakcie prebehla dostatočne silno.


Protizápalový cytokín IL-10, ktorého tvorbu podporujú antokány z plodov bazy čiernej vykonáva dôležité regulačné funkcie v imunitnom systéme a to tým, že riadi nadmerné zápalové procesy, a tak pôsobí proti nadmernej imunitnej odpovedi.


Záver: Extrakt z plodov bazy čiernej v čase akútnej infekcie pôsobí proti nadmerným zápalovým imunitným odpovediam znížením prozápalových cytokínov TNF-α a IFN-gama a zvýšením protizápalového cytokínu IL-10. Antokyány z plodov bazy čiernej sú ideálnym produktom na ochranu imunity!


V našom exktrakte z plodov bazy čiernej nájdete v jednej tobolke toľko antokyánov ako v 132 bobuľkách plodov bazy čiernej. Tento extrakt si môžete kúpiť tu Extrakt z plodov bazy čiernej (abczdravia.sk)


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie čo máme Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.weltfit.sk www.abczdravia.sk andrej.medved9@gmail.com

143 views0 comments

Kommentare


bottom of page