Zápal a posilnenie imunity

„Nesmiete posilniť imunitu, veď máte zápal.“ „To predsa neprichádza do úvahy. Veď si môžete ešte viac pohoršiť.“ Takéto a podobné upozornenia počúvajú ľudia pravidelne od lekárov. A samozrejme sa začnú báť.

Na zápalových procesoch sa výraznou mierou podieľajú bunky imunitného systému označujúce sa ako T-lymfocyty. Patria k adaptívnemu imunitnému systému, teda tej časti imunity, ktorá sa dokáže učiť.


A sa pozriete na obrázok pod textom, vidíte koľko druhov týchto buniek je. A na zápalových reakciách sa nikdy nepodieľajú všetky. Neraz sa vo svojich účinkoch tlmia. Aktivita jednej časti T-lymfocytov bráni nadmernej aktivite inej časti T-lymfocytov.


A teraz mi odpovedzte na moju otázku - ak vám lekár povie, že by ste nemali pracovať na posilnení imunity pri zápale - ktorú časť z tých T-lymfocytov mal na mysli? V prípade ak máte v tele prebiehajúci zápal, aktívna je len časť T-lymfocytov, všetky to na 100 % nebudú. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude len jedna časť T-lymfocytov.


A vrátim sa k tomu, čo som písal na začiatku – aktivita jednej časti T-lymfocytov bráni nadmernej aktivite inej časti T-lymfocytov. Ak napríklad posilním imunitné bunky označené v schéme ako iTreg, tie svojou aktivitou oslabia nadmerne aktivované (zápalovo reagujúce) TH2 bunky pri atopickom ekzéme.


Tak priatelia, ako to tí lekári myslia?


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie to čo máme

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com


22 views0 comments