Vyriešia lieky problémy so spánkom alebo ich iba prehlbujú?

Spánok je pre človeka nesmierne dôležitý. Pomáha správnej regenerácii, ovplyvňuje psychiku, ale aj správne fungovanie imunitného systému. Nato, aby spánok plnil svoje funkcie je potrebné, aby prebehli všetky jeho fázy a aj to, aby prebehli v správnom poradí.


Pravdepodobne najviac opisovanou fázou spánku je REM. REM je charakteristická rýchlym pohybom očí na 10-20 sekúnd. Táto fáza spánku tvorí 20 až 25% z celkového času spánku u zdravých ľudí. Počas týchto fáz prebiehajú v mozgu procesy, ktoré podporujú učenie a pamäť pre každodenný život.


Podiel REM fáz so starnutím pomaly klesá. Zvyšných 75 - 80% spánku je vo fázach iných ako REM, väčšinou bez snov.


Sú rozdelené do troch fáz:

- prechod z bdelosti do spánku - N1,

- stabilný spánok - N2,

- hlboký spánok - N3.


Fázy N3 väčšinou prebiehajú v prvej polovici noci a fázy N2 a REM sa zintenzívňujú v druhej polovici noci.

Ak nastanú problémy so spánkom, tieto prirodzené fázy a ich poradie sa zmenia. Mnohé z liekov používaných pri poruchách spánku ako napríklad benzodiazepíny či antihistaminiká menia prirodzené fázy spánku. Lieky spôsobujú, že pacient spí, zvyčajne však potom klesá relaxácia, zvyšuje sa únava a ľudia trpia slabou koncentráciou počas dňa. Lieky preto nikdy nie sú dlhodobým riešením porúch spánku a vedú k ďalšiemu prehlbovaniu problémov človeka.S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

2 views0 comments