Už aj farmaceuti s tým kalkulujú?

Včera som naďabil v jednom farmaceutickom časopise na túto tabuľku. A tipnite si, o čom sa tam písalo.

Nervový systém: neuropatia, ataxia, epileptické záchvaty, demencia, príznaky podobné mozgovej príhode, migrény.


Svalstvo: myoklonus (zášklby svalov), narušený pohyb očí, ochrnutie, nízka odolnosť.


Srdcovo-cievny systém: nepravidelný tlkot srdca, slabý srdcový sval, hypotonus (znížené svalové napätie).


Obličky, pečeň: funkčné poruchy obličiek a pečene.


Krv: sideroblastická anémia.


Tráviaci systém: poruchy prehĺtania, zvracanie, zápcha, hnačka.


Pankreas: cukrovka 2.typu.


Oči: degenerácia optických nervových vlákien a sietnice, zhoršený pohyb očí, ptóza (pokles viečka), nočná slepota.


Písalo sa tam o tom, ak má matka poškodené mitochondrie a odovzdá ich svojmu dieťaťu, aké choroby pravdepodobne u dieťaťa prepuknú.


Kedy s tým začnú kalkulovať aj mamičky? A natíska sa mi otázka na gynekológov a pediatrov, ale tu radšej budem mlčať.


S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com


2 views0 comments