Prečo nás ničí ten, čo nás mal chrániť?

Jednou z mnohých vecí, ktorá charakterizuje moderného človeka z pohľadu zdravia, je nárast zápalových ochorení. Z imunity - priateľa, ktorý nás má chrániť, sa stáva nepriateľ, ktorý spúšťa "neopodstatnené" zápalové reakcie. Prečo je to tak?

V prvom rade by som odporúčal zabudnúť na rozprávky o zbláznenej imunite. Žiadna imunita sa nezblázni len tak. Imunita na to, aby sa dostala do zápalového stavu, musí dostať podnety, dôvod. A rovnako ako existencia dôvodu vzniku zápalu musí byť aj oslabený mechanizmus, cez ktorý sa zápaly ukončujú. Podľa mňa je teória zbláznenia imunity nezmyslom.


Nad čím by sme však mali začať rozmýšľať je to, ako sme my ľudia našim životným štýlom príčinou toho, že je imunita ochotná ísť do zápalového procesu, pričom sa tak nedeje z dôvodu ochrany pred narušiteľom.


Neraz tu píšem o mitochondriách. Aj mitochondrie ovplyvňujú tento proces. Poškodenie mitochondrií môže viesť k dlhodobej hypoxii. Bunka začne vyrábať energiu bez prítomnosti kyslíka. Tento stav prevláda napríklad v rakovinových bunkách. Hypoxia je zároveň aj spúšťačom zápalov.


Hypoxia dokáže aktivovať v imunitnom systéme proces tvorby špeciálnych látok, ktoré priťahujú do tkanív ďalšie imunitné bunky. Tou látkou je interleukín 17, v skratke IL-17.


Samozrejme dlhodobá hypoxia buniek nie je jediná príčina zvýšenej tvorby IL-17. Podieľa sa na tom napríklad aj:

· zmenená črevná flóra,

· vysoký prísun soli v potrave,

· zlé zloženie tukov v strave.


Zvýšené hodnoty IL-17 sa našli pri takých chorobách ako:

· Bechterevova choroba,

· psoriáza,

· skleróza multiplex,

· systematický lupus,

· reumatoidná artritída,

· Crohnova chorba,

· ulcerózna kolotída,

· Sjögrenov syndróm.


Zdroj: Maddur MS et al. Am j. Pathology 2012


A vrátim sa k mitochondriám. Pre mitochondrie je vysokosacharidová strava akú má väčšina moderných ľudí katastrofa. To, čo mnohí považujú za normálne, lebo sa tak stravuje väčšina ľudí (normu ľudia posudzujú podľa správania väčšiny), pre mitochondrie normálne nie je. Mitochondrie sa poškodzujú dnešnou stravou. A ak sa k tomu pridajú iné faktory ako podvýživa na minerály, vitamíny, kvalitné tuky, aminokyseliny či iné ďalšie látky, znásobené záťažami zo životného prostredia a poškodenia čreva, vytvorili sme tak ako civilizácia fantastický základ na rozvoj zápalových ochorení.


V skutočnosti je toto čo sa deje (veľa chronických zápalov) výsledok činnosti ľudí. Nie zlyhanie prírody a zbláznenie imunity. A jediné čo nám ostáva je zmeniť svoje správanie. A keďže poškodené mitochondrie sa dedia a "dedí" sa životný štýl, ktorého sa neradi vzdávame, vyvstáva otázka, či je väčšina národa schopná postaviť sa tejto deštrukcii, ktorú sme započali.Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie to čo máme

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

26 views0 comments