Nová nádej pre ľudí trpiacich zápalmi čreva?

Zápalové ochorenie čriev sú čoraz častejším problémom ľudí, ktorí žijú vo "vyspelom" západnom svete. Nato, aby vznikol v čreve zápal, musí byť nejaký podnet, spúšťač. Jednou z látok, ktoré dokážu spúšťať zápaly v čreve je aj sírovodík. A odkiaľ sa sírovodík v čreve zoberie?

Baktérie v čreve bežne vyrábajú vodík. Vodík je odpadom ich metabolizmu (látkovej premeny). V čreve sú ale aj baktérie, ktoré vzniknutý vodík využívajú ako potravu. A tieto baktérie potom vzniknutý vodík premenia na iné chemikálie, ako napríklad metán alebo sírovodík. Baktéria, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri výrobe sírovodíka sa volá Desulfovibrio spp. Ak sa táto baktéria v čreve premnoží, začne sa čreve vyrábať veľké množstvo sírovodíka.


Nadmerná tvorba sírovodíka je spojená:

· so zápalom hrubého čreva,

· so zvýšenou citlivosťou na bolesť v tráviacom systéme,

· s rakovinou,

· diskutuje sa aj o jej vplyve na SIBO (bakteriálne prerastanie z hrubého čreva do tenkého).


Z terapeutického hľadiska je preto pri problémoch s črevami a trávením dôležité znížiť množstvo baktérií tvoriacich sírovodík, pokiaľ sa preukáže cez vhodnú diagnostiku, že sú premnožené. A tu môže pomôcť koreň rastliny pazvonček čínsky.


V modeli na myšiach sa dokázalo, že koreň pazvončeka čínskeho dokáže znížiť množstvo baktérie Desulfovibrio spp., a tým aj tvorbu toxického sírovodíka. Okrem toho sa pozorovalo, že tento koreň mal pozitívny účinok na rast tých baktérií v čreve, ktoré prospievajú zdraviu. (Jing a kol., 2018)


Účinná dávka tohoto koreňa by mala byť okolo 30g denne. Mal by sa konzumovať celý koreň.


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie to čo máme

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com


6 views0 comments