Na čo ľudia pri chorobách zabúdajú?

Ak sa pozrieme na to, čo sa deje pri mnohých chorobách tak zistíme, že tam prebieha reakcia imunity. Aktivácia imunitného systému je často spojená so zápalmi. Zjednodušene môžeme povedať, že úloha zápalu je vypáliť narušiteľa (napríklad vírus) alebo nefunkčné bunky. Pri zápaloch vznikajú akési pomyselné spáleniská. Nefunkčné bunky, tkanivá. Napríklad pri covide sa znefunkčňujú bunky pľúc.


Slovo regenerácia znamená obnova, obnovenie pôvodného stavu; biologicky je to opätovné vytvorenie, nahradenie opotrebovaného, poraneného tkaniva novým tkanivom toho istého druhu a tých istých vlastností. Každá regenerácia by mala obnoviť funkčnosť, schopnosť buniek, tkanív, orgánov plniť si svoje úlohy. Funkčné bunky, tkanivá, orgány vytvárajú zdravie.

Aby sa bunky obnovili a boli funkčné potrebujú stavebný materiál, z ktorého sa skladajú. Patria sem napríklad tuky, bielkoviny, ale aj nukleotidy. Nukleotidy sú základné stavebné látky našich génov. Ak chýbajú nukleotidy, regenerácia neprebieha správne, neobnovia sa pôvodné vlastnosti.


Materské mlieko obsahuje veľmi veľa nukleotidov, aby sa telo dieťaťa dobre vyvíjalo a bolo funkčné.

Pri chorobách , strese, nadmernej záťaži potrebuje telo vysoké dávky nukleotidov. Ak ich nemá, naruší sa regenerácia a funkčnosť buniek, tkanív, orgánov a telo prestáva dobre pracovať. Nefunkčné bunky majú schopnosť znova aktivovať zápaly.


Ak hľadáte nukleotidy - nájdete ich vo vysokých dávkach v produkte VIAIMUN (abczdravia.sk).S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

5 views0 comments