Môžu za to gény alebo je to bolo trochu inak?

Ak by sme pozreli na to, kde ľudia radi hľadajú “vinníkov” za to, čo sa deje v ich živote vrátane chorôb, určite by sme našli na popredných miestach zodpovednosti okrem génov aj dvoch japonských bratov “ Satosamo” a “Samosato“.

Ale ak by sme sa pozreli na gény a na ľudí s rovnakými génmi, napríklad na jednovaječné dvojčatá, zistili by sme, že tieto dvojčatá nemajú rovnaké choroby. Gény nezohrávajú pri vzniku chorôb takú dôležitú úlohu ako si ľudia neraz myslia.


Aj gény podliehajú vplyvom. Tieto vplyvy dokážu niektoré informácie uložené v našich génoch zapínať alebo vypínať. Zmenu aktivity génov môžu spustiť aj chemikálie zo životného prostredia. Ak je človek vystavený nielen chemikáliám, ale i psychickému stresu, účinky týchto faktorov sa násobia. Spolu pôsobia zosilnene aj na gény. (Szyf a kol. 2009).


Vplyvy životného prostredia v najširšom slova zmysle (patrí sem aj psychologický stres a chemické látky) tak dokážu v živote meniť a určovať charakteristiky a vlastnosti osoby, vrátane citlivosti na vznik určitých ochorení a duševných chorôb (Szyf, 2007; Reamon-Buettner a Borlak, 2007).


Ak sa pozrieme na svoje životné prostredie vidíme tam množstvo látok, ktoré bohužiaľ ovplyvňujú naše gény. Ak sa im už nedokážeme vyhnúť, mali by sme urobiť všetko preto, aby sme ich z tela vylúčili čo najskôr. A ak to chceme dosiahnuť, mali by sme sa sústrediť na naše črevo. Črevo je síce na konci celého procesu vylučovania jedov z nášho tela, ale ak sa tento posledný článok zablokuje, aj predchádzajúce články podieľajúce sa na zbavovaní jedov z organizmu prestanú dobre fungovať. Následne sa jedovaté chemikálie dokážu držať v tele a v môžu v pokoji meniť aj naše gény.


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie to čo máme

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com


2 views0 comments