Môže užívanie antibiotík viesť k vzniku polypov a rozvoju nezhubných nádorov čreva?

Dnes je asi väčšine ľudí známe, že antibiotická liečba mení zloženie črevnej flóry (črevná flóra označuje baktérie, ktoré žijú v čreve). To môže viesť k poklesu určitých črevných baktérií, pričom ich miesto obsadia iné typy baktérií. Zmena črevnej flóry sa pozoruje aj u pacientov s rakovinou hrubého čreva.

V USA sa uskutočnila štúdia, ktorej sa zúčastnilo takmer 17 000 účastníkov. Zistilo sa, že ak ženy vo veku 20-39 rokov užívali aspoň dva mesiace antibiotiká, mali o 36 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu polypov oproti ženám, ktoré antibiotickú liečbu počas tohoto obdobia života nedostávali.


Ak podstúpili ľudia vo veku 40-59 rokov antibiotickú liečbu trvajúcu dva mesiace alebo dlhšie, boli im tiež častejšie diagnostikované polypy. Antibiotická liečba bola súčasne spojená s vyšším rozvojom nezhubných nádorov.


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie to čo máme

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

2 views0 comments