Môže byť táto látka negatívnym hrdinom?

Nedávno prebehol výskum, kde sa zistilo, že jedným z rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú priebeh vírusových respiračných ochorení je aj kadmium. Konkrétne sa skúmalo zaťaženie kadmiom pri vírusových infekciách. Keď sa myši nakazili vírusom H1N1 a mali v sebe aj menšie dávky kadmia, mali závažnejšie prejavy chrípkovej infekcie. Vykazovali významne zvýšenú zápalovú aktivitu, merané vyšším počtom imunitných buniek putujúcich do pľúc a vyššou tvorbou poslov zápalu (cytokínov).

A koľko mali v sebe myši kadmia? Zaťaženie kadmiom prepočítané na ich telesnú hmotnosť zodpovedalo záťaži nefajčiarov, ktorí prijímajú kadmium hlavne s potravou, najmä cez zasiahnuté poľnohospodárske výrobky. (Chandler a kol., Environment International 2019; 127: 720-729)


Ako vidíte, ľudstvo si pravdepodobne“ samé kope hrob“ a samé vytvára ideálne podmienky na to, aby ho vírusy mohli ohrozovať. Tragédiou je aj to, že u nás záťaže ťažkými kovmi zostávajú mimo pozornosti a u pacientov sa nezisťujú.


A čo môžete urobiť vy preto aby ste sa zbavili kadmia?

Môže vám v tom pomôcť Arónia Elixier od Dr. Jacobs. Obsahuje látky, ktoré pomáhajú telu zbavovať sa kadmia.


A aké výhody vám ešte prinesie Aronia Elixier?

· pomáha regenerovať črevo,

· regeneruje pečeň,

· posilňuje imunitu,

· podporuje dobré baktérie v čreve,

· je to silný antioxidant,

· má protizápalový účinok,

· vhodný pre deti,

· vhodný pri zápaloch močovo-pohlavného systému,

· veľmi dobre chutí,

· z jedného balenia urobíte 15 litrov nápoja.


Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie to čo máme

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com


5 views0 comments