Môže byť nedostatok vitamínu K2 spojený so zmenami správania?

Vitamín K nie je zvyčajne ľuďmi považovaný za dôležitý vitamín. Vitamín K si ľudia spájajú so zrážaním krvi alebo s metabolizmom vápnika. Celkovo sa vitamínu K nevenuje veľa pozornosti.

Ale možno sa to zmení. Podľa najnovších štúdií vitamín K2 tiež reguluje funkcie centrálneho nervového systému.

(Tamadon-Nejad et al., Front Ag Neuroscience 2018; 10: 1- 13)


Vitamín K2 je bohato zastúpený v mozgu, kde ovplyvňuje metabolizmus mastných kyselín (mozog sa z veľkej časti skladá z mastných kyselín). Pri štúdii bol u potkanov vytvorený nedostatok vitamínu K bez toho, aby sa im narušila zrážanlivosť krvi. Po ôsmich týždňoch vykazovali zvieratá významné odchýlky v správaní.


Vyšetrenie mozgu ukázalo, že významný pokles množstva vitamínu K2 ovplyvnilo zloženie mozgu. Tento výskum naznačuje, že nedostatok vitamínu K2 môže spôsobiť zmeny v mozgu.


Vitamín K2 si môžete kúpiť tu:

Vitamín K2 (abczdravia.sk)Zdravie nie je všetko, ale je to najdôležitejšie to čo máme

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com


1 view0 comments