Pravda - liek, ktorý účinkuje vždy a všade

Updated: Mar 1

Rozmýšľali ste nad tým, že kde sa najčastejšie narúšajú medziľudské vzťahy? Je to na vnímaní sveta. Vnímanie sveta by sme mohli nazvať realitou. Realita je vlastne to, čo človek považuje za reálne, za pravdivé. Uvediem príklad. Pre niekoho je reálne dať sa očkovať, pre iného nie. Realita je vlastne úvaha človeka o tom čo je pre človeka pravdivé.

Ak sa pozriete na ľudí okolo seba vidíte, že pre každého človeka je reálne/pravdivé čosi iné. Ľudovo povedané každý človek má svoju pravdu. Ja mám svoju pravdu, vy máte svoju pravdu. V niektorých pravdách sa spolu zhodujeme, v iných nie.


Mať vlastnú pravdu je pritom najzákladnejšia ľudská túžba. Ak má človek stratiť pravdu, cíti sa pritom veľmi zle. Napr. hádka je boj o svoju pravdu a pretláčanie jednej pravdy druhému človeku, ktorý má inú pravdu. Skúste si predstaviť že sa ráno žena oblečie podľa svojej pravdy a ide do spoločnosti (urobíte tak na základe svojho vnímania, svojej pravdy) a niekto ju skritizuje (zoberie jej pravdu). Čo si myslíte ako sa cíti? Väčšinou (ak nie vždy) sa cíti nie dobre. A kto by sa chcel cítiť nie dobre?!


Preto sa ľudia, ak sa chcú cítiť dobre vždy snažia svoju pravdu obhájiť. Lebo mať pravdu, mať vlastný pohľad na vec je najzákladnejším ľudským právom a ľudskou potrebou.


Ak si ľudia navzájom pravdu berú (pozrite sa na spor o pravde medzi niektorými očkovanými a neočkovanými, alebo spor medzi fanúšikmi jednej politickej strany a druhej) vzniká konflikt. A ako vidíte konfliktmi je presiaknutá celá spoločnosť. Konflikt je pritom len snaha jedného človeka zobrať pravdu druhému človeku.


Poďme do toho!

Priatelia ak chceme mať už dnes krajší deň a lepšiu spoločnosť urobme čosi. DOVOĽME ĽUĎOM MAŤ SVOJU PRAVDU a neberme im ju tak, že ich budeme presviedčať, že sa mýlia. Branie si pravdy je základom konfliktov, napätia a nešťastia. Rešpektujme právo ľudí na ich pravdu. To, že budeme ľudí rešpektovať neznamená, že s nimi súhlasíme, ale že im dovolíme uplatniť si to najzákladnejšie ľudské právo, právo na svoj názor, na svoju pravdu. Toto je základ porozumenia!

A POROZUMENIE je jediný funkčný liek pre ľudstvo!


S prianím pevného zdravia pre vás pripravil Andrej Medveď a jeho team www.andrejmedved.sk www.weltfit.sk www.abczdravia.sk tel. 0911 295 859 andrej.medved9@gmail.com

95 views0 comments