Komunikácia je základ!

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké nástroje má človek k dispozícii na to, aby riešil svoje problémy? Jedným z nich je komunikácia. Bez komunikácie podľa mňa neexistuje riešenie žiadneho problému.


Komunikáciu vždy začínate tak, že sa na človeka, veci, situáciu alebo problém pozriete. Ak by ste si rozanalyzovali svoje správanie, tak by ste zistili, že ak s niekým alebo niečím chcete komunikovať, vždy sa na to pozriete. Komunikácia vytvára akýsi základ pre riešenie problémov. Dobrá komunikácia je zároveň základom vytvárania porozumenia. A tam, kde je porozumenie, tam je život. Život je vo svojej podstate porozumením.


Preto ak máte nejaký problém, pozrite sa na to. Ak sa na to začnete pozerať, začínate komunikovať, začínate to riešiť. A platí to aj pre problémy spojené so zdravím. Ak vás čosi trápi v oblasti zdravia, pozrite sa na to a neutekajte pred tým. Prestanete s tým komunikovať.S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

0 views0 comments