Je zvýšená kyselina močová signálom narušenej tvorby energie v tele?

Pri práci s ľuďmi som si všimol jeden zaujímavý fakt. Mnohí ľudia, ktorí majú znaky poškodených mitochondrií (mitochondrie sú časti bunky, ktoré vyrábajú z potravy energiu) a trpia príznakmi nedostatku energie, a nemusí to byť len únava, zvykne stúpať kyselina močová v krvi. Dlho som nevedel prečo sa to deje. Konečne som spoznal príčinu a dnes sa o ňu s vami podelím.

Každý jeden človek potrebuje denne toľko energie, koľko sám váži. Ak vážite 50 kg, tak vyrobíte 50 kg energie denne! Energiu si nepredstavujte ako čosi záhadné, ale predstavte si ju ako látku, ktorá keď sa rozpadá, umožňuje bunke žiť. Táto látka, ktorá je nositeľom energie pre život, sa vola adenozíntrifosfát, v skratke ATP. 50 kilogramový človek vyrobí teda 50 kg ATP (ATP je nosič energie v tele).


Možno sa vám vynára otázka - koľko? Veď ja toľko potravy ani nezjem. To nie možné. Ako môžem vyrobiť toľko kilo energie?

ATP nevzniká stále nanovo. Pri výrobe energie pre bunku sa ATP rozpadá, pričom sa uvoľní energia a vzniká ADP (adenozíndifosfát). Zjednodušene povedané, odtrhnutím jedného fosforu vznikne energia pre život bunky a látka s 2 fosformi (adenosín-DI-fosfát).


Keď energia v bunke vzniká, (tie kilá energie koľko vážite), tak sa na ADP pripne jeden fosfor a vzniká ATP. Toto tvorí prevažnú časť výroby energie v bunke. Výroba energie je zväčša recyklácia ADP na ATP. Mimochodom, na premenu ADP na ATP je nevyhnutný horčík!!!


Lenže keď sa naruší tento proces, ADP (látka s 2 fosformi) sa môže rozpadnúť ešte na látku s jedným fosforom - adenosínmonofosfát. A túto látku už telo musí odbúrať. Nevie ju už previesť na ATP. Látky, ktoré zostanú ako nevyužitý odpad sa musia vylúčiť z tela von cez kyselinu močovú.


Kyselina močová sa v krvi zvýši, aby sa vylúčil odpad z narušenej výroby energie. Vysoká kyselina močová teda signalizuje nedostatok energie v bunke, a nie nadmerné jedenie mäsa - a toto by sa malo brať do úvahy pri riešení problémov so zvýšenou kyselinou močovou.


S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

7 views0 comments