Je vitamín D prírodným antidepresívom?

Vitamín D sa v tieto mesiace spomína najmä v súvislosti s imunitou. Ale vitamín D je dôležitý aj pre správne fungovanie našej psychiky.


Vitamín D nepôsobí len na naše imunitné bunky či kosti, ale ovplyvňuje aj náš nervový systém. Nervové bunky v mozgu obsahujú receptory pre vitamín D. VDR receptor je miesto, cez ktoré sa vitamín D prijíma.


A ako ovplyvňuje vitamín D našu psychiku?

Vitamín D dokáže obmedziť rýchlosť fungovania enzýmu MAO (Sabir et al., 2018). Enzým MAO (monoaminooxidáza) odbúrava hormón šťastia - serotonín. Zjednodušene povedané, enzým MAO vyťahuje serotonín z mozgu. Vitamín D tak pôsobí proti nadmernej strate serotonínu a na druhej strane vitamín D podporuje enzýmy (tryptofánhydroxylázy) tvoriace hormón šťastia serotonín (Kaneko a kol., 2015; Sabir a kol., 2018).


S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

12 views0 comments