Chemikálií každodenných zbav nás dnes

Ak si dnes niekto myslí, že sa vyhne chemikáliám, je na veľkom omyle. Naša spoločnosť ich používa toľko, že je prakticky nemožné vyhnúť sa im.


Čo sa dá ovplyvniť a môže to urobiť každý z vás je:

- znížiť kontakt s niektorými chemikáliami,

- pomôcť telu lepšie sa ich zbaviť.


Medzi najčastejšie chemikálie, s ktorými prichádzame do styku patrí bisfenol A. Bisfenol A (BPA) je úradmi klasifikovaný ako neškodná chemikália. Preto sa BPA môže stále používať v plastoch v potravinárskom priemysle. BPA je tiež prítomný v hračkách alebo zubných tmeloch.


BPA dokáže prestupovať cez hematoencefalickú bariéru do mozgu, hromadí sa v tele a je aj v malej miere nebezpečný. Ovplyvňuje hlavne náš hormonálny systém.


Štúdie hovoria o vplyve BPA na:

- symptómy podobné ADHD,

- obezitu,

- predčasnú pubertu,

- neplodnosť,

- vznik rakoviny,

- atď.


A čo môžete urobiť vy, aby ste sa bisfenolu A lepšie zbavovali?


Ukázalo sa, že probiotické kmene Bifidobacterium breve a Lactobacillus casei odstraňujú bisfenol A z tela von. Obidva probiotické kmene nájdete v probiotikách od firmy Mikroveda.


S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

15 views0 comments