Bojíte sa? Nahnevajte sa a vyriešte svoje problémy.

Pri komunikácii sa často stretávam s ľuďmi, ktorí majú zdravotné problémy, ale boja sa čokoľvek zmeniť, lebo „čo ak si poškodia“. „Čo ak to alebo ono im ešte viac ich stav zhorší.“ Síce nie sú spokojní so svojim stavom, ale boja sa čohokoľvek. Je tu aj skupina ľudí, ktorí sú v žiali, ľutujú sa a prežívajú bolesť z nespravodlivosti, ktorá sa im deje.


Emócie sú pre nás nesmierne dôležité, lebo emócie ovplyvňujú naše činy. Napríklad žiaľ je signál byť ticho a nič nepodnikať, strach je signálom na ústup. Ak človek často a opakovane prežíva tieto emócie, nemá energiu riešiť, zaútočiť na svoje problémy.


Ak chceme problém vyriešiť, musíme nájsť v sebe energiu zaútočiť na problém a vyriešiť ho. Na to nám slúži energia, ktorú poskytne hnev. Emócii hnevu sa však mnohí boja. Pritom hnev je emócia, ktorá je najbližšie k strachu či žiaľu. Preto ju ľudia dokážu pomerne dobre zažiť a získať tak energiu na riešenie problémov. A keďže viem, že mnohí ľudia sa hnevu boja, lebo je to "zlá" emócia, mám tu aj čosi pre nich.


Hnev je zlá emócia pre ľudí v nadšení, tvoriacich čosi pekné a v emóciách ktoré sú vyššie ako hnev. Ale pre ľudí v strachu a žiali je hnev emócia, ktorá im pomôže cítiť sa lepšie a konať.


Slobodný je ten človek, ktorý dokáže prežiť akúkoľvek emóciu keď ju potrebuje. Keď ju už nepotrebuje, dokáže z nej odísť. Ak niekto uviazne na nejakej emócii a nedokáže ju opustiť, slobodu stráca. A toto vidím často u mnohých ľudí keď sú chorí. Uviazli v strachu, žiali či dokonca apatii a už nemajú energiu opustiť tieto emócie a ani pre seba nič urobiť.
S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

5 views0 comments