Ako môžete pomôcť svojim dýchacím cestám

V súvislosti s existenciou infekcie SARS-Cov2 a úmrtnosti na toto ochorenie sa začalo skúmať, ako ovplyvňuje priebeh chorobnosti mikrobiálne osídlenie dýchacích ciest. Kedysi sa síce predpokladalo, že dýchacie cesty a pľúca nemajú svoju vlastnú mikroflóru ale dnes sa vie, že to tak nie je.


Tak ako v čreve, tak i mikrobióm v pľúcach ovplyvňuje imunologické procesy. Ovplyvňuje tvorbu imunoglobulínov chrániacich pľúca pred vírusmi. Premnoženie plesní a choroboplodných baktérií v pľúcach podporuje tvorbu zápalových procesov v pľúcach.


Keď sa skúmali dýchacie cesty u ľudí, ktorí zomreli na Covid 19, mnohí mali zmenené bakteriálne osídlenie pľúc. Niektorí tam mali plesne Candida albicans, Candida auris a Aspergillus flavus. Práve zanedbaný mikrobióm v pľúcach môže byť tým jazýčkom na váhach, ktorý rozhoduje o priebehu vírusových ochorení v dýchacích cestách.


Ako teda dochádza k narušovaniu mikrobiómu v dýchacích cestách? Je to fajčením a dýchaním cigaretového dymu, exhalátmi z ovzdušia, ale existuje aj prepojenie medzi črevom a pľúcami. Dianie v čreve veľmi ovplyvňuje dianie v pľúcach.


V tomto období sme vystavení vysokému riziku infekcií. Navyše pľúca trpia tým, že hmly sa miešajú s exhalátmi a lepšie sa dostávajú do našich dýchacích ciest, kde negatívne ovplyvňujú pľúcny mikrobióm. Toto môže vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj komplikácií pri ochorení dýchacích ciest.


Z tohoto dôvodu by sme mali v tomto čase venovať zvýšenú pozornosť nášmu črevu a nepomáhať len črevu, ale cez OS ČREVO-PĽÚCA aj dýchacím cestám, ktoré sú teraz oveľa viac ohrozené.


S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

35 views0 comments