Aj mozog potrebuje vitamín C

Je dobre známe, že vitamín C hrá dôležitú úlohu pri správnom fungovaní imunity. Málokedy sa však človek dočíta o tom, ako je vitamín C dôležitý pre mozog. Vitamínom C sa dokáže ovplyvniť aj pamäť, jazykové zručnosti alebo orientácia. Toto patrí medzi kognitívne (schopné poznávať) schopnosti mozgu.

Štúdie na zvieratách ukazujú, že vitamín C je dôležitý pre fungovanie nervového systému vrátane vývoja a rozvoja nervových buniek a tvorby ochranného tukového obalu, ktorý chráni nervové bunky.


V jednej štúdii boli mladé morčatá vystavené nedostatku vitamínu C počas dvoch mesiacov (u ľudí by to bol čas od dieťaťa do dospievania). Zistilo sa, že následne mali ťažkosti so zapamätaním si cesty a prejdením bludiska. Zvieratá mali až o 30 percent menej nervových buniek v časti mozgu nazývanej hippocampus ako zdravé morčatá s dostatočným množstvom vitamínu C.


Hippocampus je časťou mozgu, ktorá hrá špeciálnu úlohu v pamäti a orientácii a zdá sa, že aj malé nedostatky vitamínu C znižujú počet nervových buniek a spôsobiť funkčné poškodenie.

Ak tehotné ženy nemajú vitamín C, nedostatok sa prenáša na plod alebo počas dojčenia na novorodenca. Preto tehotné ženy a novorodenci predstavujú veľkú, potenciálne rizikovú skupinu. Vitamín C je vo vode rozpustný vitamín, čo znamená, že ho nemôžeme ukladať v tele. Preto je potrebné ho dopĺňať každý deň.


S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

1 view0 comments