Ťažká doba si vyžaduje zodpovedné správanie každého z nás.

Málokto si v dnešnej ťažkej dobe uvedomuje, že človek si počas historického vývoja vytvoril inteligentný imunitný systém, ktorý je schopný zvládať rôzne typy infekcií, vrátane vírusov.


V tomto pre človeka životne dôležitom procese zdolávania vírusov, zohráva dôležitú úlohu najmä adaptívna (učenlivá) časť imunity, ktorá je tvorená bielymi krvinkami nazývanými CD8 + T-lymfocyty.


CD8+ T-lymfocyty zohrávajú kľúčovú úlohu v imunitných reakciách v dýchacích cestách. Podieľajú sa aj na zneškodňovaní nakazených buniek vírusom SARC-CoV-2 (ľudovo korona vírus). Výsledky súčasného výskumu pri SARS-CoV-2 ukazujú, že reakcia CD8+ T-lymfocytov na tento vírus je dlhotrvajúca a pretrvávajúca. CD8+ T-lymfocyty patria k bunkovej ochrane; (mimochodom toto vám testovať nebudú). Ak chceme byť dobre chránení pred vírusovými infekciami, mali by sme sa snažiť dosiahnuť to, aby tieto dôležité bunky imunitného systému správne fungovali.


A ako na to?

Odpoveďou je dobre sa zásobiť vitamínom D. Prečo? Pre správne fungovanie CD8+ T-lymfocytov je rozhodujúci vitamín D. T-lymfocyty vo všeobecnosti (sem patria aj CD8+ T-lymfocyty) sú závislé od vitamínu D. Vitamín D je potrebný na to, aby sa tieto dôležité bunky imunitného systému mohli aktivovať. Ak nie je dostatok vitamínu D, zostávajú tieto bunky imunitného systému nečinné a nemôžu reagovať na závažné infekcie a bojovať proti nim (von Essen et al., 2010).


V trojročnej klinickej štúdii sa zistilo, že príjem vitamínu D drasticky znížil výskyt chrípky a nachladnutia a dokonca zvrátil častosť výskytov infekcií (Aloia et al., 2007). Vitamín D tiež znižuje riziko bakteriálnej infekcie, ktorá sa často spúšťa po vírusových infekciách. Toto je obzvlášť dôležité, pretože najmä bakteriálny zápal pľúc, ktorý nasleduje po vírusovej infekcii, je častou príčinou vážnych zdravotných komplikácií a je zodpovedný za väčšinu úmrtí spojených s chrípkovými infekciami.


A prečo k vitamínu D probiotiká? Nato, aby vitamín D mohol v tele robiť to čo má, potrebuje špeciálnu bielkovinu. Volá sa VDR. Bez tejto bielkoviny vitamín D nevie dobre aktivovať procesy, na ktoré je vitamín D predurčený. Bielkovinu VDR nevieme dodať do tela cez doplnky výživy, ani cez lieky. Telo si túto bielkovinu tvorí samo. Tvorbu bielkoviny VDR dokážete ovplyvniť cez budovanie črevného zdravia. MIKROVEDA PUR podporuje črevné zdravie. Obidva doplnky sa vhodne podporujú pri budovaní imunity.


Vitamín D3 forte (abczdravia.sk)

MikroVeda PUR (abczdravia.sk)


S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil

Andrej Medveď a jeho team

www.andrejmedved.sk

www.weltfit.sk

www.abczdravia.sk

tel. 0911 295 859

andrej.medved9@gmail.com

2 views0 comments